Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego


KRS
0000092618

Strona główna

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie to inicjatywa nowatorska, jakich wiele w Liceum Czackiego. Powstała w 1996 roku dzięki społecznemu zaangażowaniu grupy rodziców,  absolwentów, Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego oraz dyrekcji. U podstaw działalności Fundacji leży 140-letnia tradycja szkoły, idee jej patrona Tadeusza Czackiego - wybitnego reformatora oświaty w czasach rozbiorów Rzeczypospolitej, naczelne wartości łączące Polaków przez pokolenia: demokracja, wolność i poszanowanie praw jednostki.

Misją Fundacji jest działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu kształcenia młodzieży, jej indywidualnego i społecznego rozwoju poprzez wspieranie i finansowanie przedsięwzięć naukowych, kulturalnych, sportowych i innych, udzielanie pomocy socjalnej dla obiektywnie potrzebujących, promowanie uczniów osiągających najwyższe wyniki oraz społecznie zaangażowanych w życie szkoły, wspieranie Liceum w realizacji potrzebnych inwestycji na terenie placówki.

Fundacja, z roku na rok doskonali sposoby wspierania Liceum im. Tadeusza Czackiego w celu stworzenia coraz lepszych warunków dla rozwoju młodych Czackiewiczów. W 2004 roku Fundacja uzyskała status "Organizacji Pożytku Publicznego".
 

czytaj więcej

Aktualności

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.