Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego


KRS
0000092618

Aktualności

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego

ul. Polna 5
00-625 Warszawa

VW Bank:
23 2130 0004 2001 0701 7718 0001
KRS 0000092618

O Fundacji

Kilka słów o historii

Faktyczna działalność Fundacji, polegająca na udzieleniu wsparcia finansowego uczniom liceum datuje się od roku szkolnego 1998/1999. Nasze pierwsze kroki polegały na uzupełnianiu działań Rady Rodziców, poprzez fundowanie dopłat mniej zamożnej młodzieży na pokrycie kosztów udziału  w   wycieczkach krajowych i zagranicznych, obozach integracyjnych, narciarskich na  Stożku jak również studniówki  i  programu autorskiego.
Przez wiele lat Fundacja organizowała zabawne konkursy: „szczęśliwa wiedza za pięćdziesiątkę,” „trafiona średnia,” „z uśmiechem na wakacje,” które miały zachęcać uczniów do uzyskiwania najwyższych ocen
z poszczególnych przedmiotów.
Zainicjowała obchody Dnia Patrona czyli TADEALIA (28 października),fundując nagrody dla zwycięzców konkursu wiedzy o Czackim oraz przygotowując kosz cukierków – często z niespodzianką w postaci numerków upoważniających do odbioru upominku.

W miarę wzrostu zasobów finansowych Fundacji do czego niewątpliwie przyczynił się fakt uzyskania statusu Organizacji Pożytku Społecznego, zmieniał się charakter wydatkowania pieniędzy. Pozyskiwane środki umożliwiły realizowanie wielu przedsięwzięć. Oto niektóre z nich:

 • fundowanie jednorazowych stypendiów naukowych dla laureatów i finalistów Olimpiad przedmiotowych lub tematycznych oraz ogólnopolskich konkursów w wysokości 500 PLN za każdy zdobyty tytuł;
 • pokrywanie kosztów związanych z organizacją i przebiegiem kolejnych Festiwali Teatralnych: zakup kurtyny, współfinansowanie zakupu nowoczesnej sceny. Od wielu lat Fundacja, jako patron i sponsor generalny Festiwalu, funduje nagrody: DUŻE oraz MAŁE GRAND PRIX , „Osobowość Festiwalu,” finansuje zakup wielu urządzeń i akcesoriów (kamery, statywy, karty dźwiękowe z oprogramowaniem, specjalistyczny sprzęt oświetleniowy itp.);
 • organizowanie i finansowanie kosztów ciepłego posiłku dla wolontariuszy WOŚP;
 • współfinansowanie koncertu charytatywnego CZACKI SECOND STAGE, kawiarenki artystycznej KAWA, Konkursu Piosenki Frankofońskiej;
 • współfinansowanie od 2009r.wyjazdów chóru szkolnego z koncertem Pasyjnym do różnych miejsc w Polsce;
 • fundowanie Maturzystom tortu na studniówkę;
 • sfinansowanie udziału uczniów w warsztatach Gospel w Krakowie, kolejno w latach 2002,2003,2007) oraz w Festiwalu Twórczości Marka Grechuty w Krakowie (2008r.);
 • dofinansowanie wyjazdu 36 uczniów na warsztaty „Euroweek – Europa Liderów” w Poroninie w 2002r.;
 • sfinansowanie wyjazdu grupy uczniów do Katynia;
 • współfinansowanie zajęć kół zainteresowań, w szczególności koła ekonomicznego.

Inne sfinansowane przez Fundację przedsięwzięcia i potrzeby to:

 • instalacja elektronicznych systemów zabezpieczeń budynku szkoły oraz ich modernizacja;
 • wyposażenie w meble Multimedialnego Centrum Informacji, bufetu oraz innych pomieszczeń szkolnych;
 • remont kilku sal lekcyjnych (wymiana parkietu, instalacji elektrycznej, oświetlenia);
 • zakup różnego rodzaju sprzętu m.in. multimedialnego,  komputerowego, akustycznego oraz obserwacyjnego dla koła astronomicznego itp.;
 • wyposażenie szkoły w kserokopiarkę Toshiba w 2001r.oraz szafki ubraniowe dla uczniów w 2002r.;
 • zakup leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego na potrzeby gabinetu lekarskiego i szkolnego koła PCK;
 • zakup książek do biblioteki szkolnej i na nagrody dla uczniów.

Działaniami świadczącymi o szczególnym zaangażowaniu Rodziców, pracujących społecznie na rzecz Fundacji, było: 

 • organizacja  bezpłatnego, kilkudniowego wyjazdu do Brukseli, dla 20 uczniów - laureatów Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej oraz trzech nauczycieli – opiekunów  2006r. oraz sfinansowanie podobnego wyjazdu trójki uczniów wyłonionych w konkursie wiedzy o wspólnym rynku i wspólnej walucie europejskiej w 2009r.Podczas tych wizyt młodzież zapoznała się z pracą Parlamentu Europejskiego i zwiedziła Brukselę;
 • współfinansowanie i dokumentowanie realizacji wielu projektów edukacyjnych np.: ”Wspólny rynek i wspólny pieniądz europejski,” „Młode  Talenty” z Narodowym Bankiem Polskim oraz  „Wspieranie programu wychowawczego szkoły i profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu” wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Realizacja tych projektów pozwoliła rozszerzyć i wzbogacić o nowe formy, działania wspierające rozwój  uczniów uzdolnionych;
 • realizacja filmu o 130-to letniej tradycji i aktualnej działalności szkoły, jej uczniów, nauczycieli, absolwentów, który został zrealizowany przy wydatnym zaangażowaniu dyrekcji. Film wyreżyserowała Pani Bożena Garus-Hockuba. – wówczas członek Zarządu Fundacji. Premiera filmu odbyła się w czerwcu 2007 roku, w ramach uroczystości zakończenia roku szkolnego 2006/2007;
 • wykonanie nowej kopii sztandaru Liceum z okazji 130-lecia Szkoły;
 • opracowanie projektu nowej instalacji elektrycznej w Sali Multimedialnej.
Na zakończenie prezentacji wybranych osiągnięć Fundacji Liceum im. Tadeusza Czackiego, z nieukrywaną przyjemnością pragniemy poinformować, iż najbardziej hojnych darczyńców oraz tych, którzy wnoszą znaczący wkład w prace i przedsięwzięcia na rzecz XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego, Fundacja, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, nagradza dyplomami, a za szczególne osiągnięcia w tym zakresie dyplomem i medalem "AMICO SCHOLAE", czyli "Przyjaciel Szkoły".

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.